Český pohár

ČESKÝ POHÁR BULL PLEMEN (ČPBP) V ROCE 2015

 

Ú V O D N Í   Č Á S T

 • Pořadatelé zapojeni do Českého poháru bull plemen:

 

 • Klub Amerických pitbulteriérů
 • Speady team
 • Lucky bull team

 

 • V Českém poháru bull plemen se soutěží v disciplínách:

 

 • Weight Pulling (WP)
 • Weight Pupp Sprint (WPS)
 • Wall Climbing (WC)
 • High Jump (HJ)
 • Monkey Track (MT)

 

 • Způsob bodování

 

 1. Soutěží se v jednotlivých disciplínách bez rozdílu plemen, zvlášť psi a feny (výjimkou je disciplína MT, kde se soutěží bez rozdílu pohlaví), každoročně tedy vzejde 9 vítězů a 2 celkoví vítězové (tzv. Combi vítězové).

 

 1. Na každé akci pořadatele zapojeného do ČPBP se bodují první tři místa v kategoriích dle předchozího bodu a); přiděluje se následující počet bodů:

– první místo        30b,

– druhé místo       20b,

– třetí místo          15b.

 

 1. Vyhlásí-li pořadatel akce zapojené do ČPBP v jednotlivých disciplínách podkategorie dle plemenné příslušnosti (např. pro SBT/ABT), tato skutečnost nemá vliv na počet udělených bodů. Pro účely bodování do ČPBP se výsledky z těchto kategorií spojí, tedy budou vyhodnoceni tři jedinci s nejlepšími výkony a tito pak budou obodováni v souladu s předchozím bodem b).

 

 

U R Č E N Í   V Í T Ě Z E

 

 

 • Vítězové konkrétní disciplíny ČPBP v příslušném roce jsou vždy pes a fena (u disciplíny MT jen jeden jedinec, jak je uvedeno výše), kteří získají v bodovaných závodech v součtu nejvyšší počet bodů.

 

 • V případě shody bodů budou rozhodovat následující kritéria, přičemž každé z kritérií má hodnotu 1 bodu; vítězí pes (fena), který získá více bodů.

 

Kritéria dle jednotlivých disciplín:

 

 • WP – počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí), čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas), přepočet (vítězí vyšší koeficient utažené váhy – průměrují se všechny bodované výkony);

 

 • WPS – počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí), čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas), váha psa (dostává bod lehčí pes);

 

 • HJ, WC – počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí), průměrná výška (součet všech bodovaných výkonů v cm dělený počtem bodovaných výkonů – vítězí vyšší hodnota), průměrný počet faulů (z bodovaných výkonů – vítězí jedinec s menším počtem faulů);

 

 • MT – počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí), čas (průměr všech bodovaných časů – vítězí kratší čas).

 

V každém kritériu je možné udělit celkově jen jeden bod (v případě shody se za dané kritérium bod neudělí).

 

 • Nerozhodnou-li kritéria uvedená v čl. 5), postupuje se následovně:
 • WP – o vítězi rozhodne přepočet,
 • WPS – o vítězi rozhodne čas,
 • HJ, WC – o vítězi rozhodne průměrná výška,
 • MT – o vítězi rozhodne čas.

Kritéria jsou vysvětleny výše v čl. 5).

 

 • Celkovými vítězi ČPBP – Combi vítězem v příslušném roce – se stávají pes a fena s nejvyšším počtem získaných bodů (sčítají se všechny disciplíny).

 

Při shodě rozhoduje počet účastí (vítězí jedinec s vyšším počtem účastí). V tomto případě se počítají všechny účasti v jednotlivých disciplínách ČPBP na akcích zapojených organizátorů.

 

Př. Křivonoska jaro – jedinec se zúčastnil WP, HJ, WC – získává 3 b.

Křivonoska podzim – jedinec se zúčastnil WP, WPS, HJ, MT – získává 4 b.

 

 

 

D O P L Ň U J Í C Í   P R A V I D L A

 

 

 • Všichni pořadatelé zapojení do ČPBP využívají u WPS jednotnou délku tratě 50 m.

 

 • U disciplíny WC je, s platností od sezóny 2015, jednotná minimální výška 200 cm.

 

 • Výsledky budou zpracovávat Alena Lodlová a Daniel Žďárský, tyto do 21 dnů od konání akce (s platností od druhé akce včetně průběžných výsledků ČPBP) předají k odsouhlasení a kontrole ostatním, následně (po odsouhlasení) budou výsledky oficiálně zveřejněny.

 

Poznámky:

 

počet účastí – není-li uvedeno jinak, počítá se aktivní účast na akci pořadatele zapojeného do ČPBP (pes se zúčastnil alespoň jedné disciplíny zahrnuté v ČPBP), tzn. při pěti akcích ročně je maximální získaná hodnota kritéria „počet účastí“ 5.