Vedení klubu

V E D E N Í K L U B U

– PREZIDENT –
Jaroslav Čech
Lidická 661, 252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: 603 502 479

– VICEPREZIDENT –
Alena Dickmann
Hvozdnice 124, 252 05 Hvozdnice
Tel.: 737 402 657

– TAJEMNÍK –
Radka Cermánková
Selicharova 1421, 500 12 Hradec Králové 12
Tel.: 604 258 851

– POKLADNÍK –
Markéta Čechová
Lidická 661, 252 63 Roztoky u Prahy
Tel.: 604 567 970

– ODBORNÝ PORADCE CHOVU –
Ing. Marek Zahornadský
Tel.: 608 359 159

– ODBORNÝ PORADCE –
Pavel Vak
Tel.: 604 578 347