15 let činnosti

Od roku 1998 až do roku 2013 Klub APBT zorganizoval a povedlo se mu: Uspořádali jsme 25 x PIT BULL SHOW a PIT BULL SPORT SHOW Křivonoska! První v roce 1998. Od roku 1998, kdy vyšlo první číslo, vydáváme klubový Zpravodaj. V roce 1999 byl klubem vytvořen a na Ministerstvu zemědělství zaregistrován jednotný řád (pravidla) pro veškeré sportovní disciplíny. Od té doby byl upraven pouze několika drobnými změnami a je využíván prakticky všemi organizátory bull-akcí v ČR. Od roku 2011 pořádáme v Roztokách u Prahy tréninkové akce s názvem PIT BULL TRAINING DAY, otevřené všem zájemcům o sportovní disciplíny. V březnu 2013 jsme uspořádali první ODBORNÝ SEMINÁŘ ve Státním veterinárním ústavu Praha 6, jehož tématy byly: 1) Problémy pohybového aparátu – přednášející MVDr. Lukáš Duchek – specialista na ortopedii, se zaměřením na neurologii a chirurgii, člen Klubu posuzovatelů DKK a DKL při KVL. 2) Využití chovatelských metod u APBT v praxi – přednášející Ing. Marek Zahornadský, chovatel APBT od roku 1995, odchoval čtyři vlastní generace plemene APBT, od roku 2012 je odborným poradcem klubu. Naše PIT BULL SHOW posuzovali chovatelé jako Gary Hammonds, Frank Rocca, Marlene Zwettler a mnoho dalších významných evropských hostů.